• 1Intro.PNG
  • 2Intro.PNG
  • bala1.jpg
  • bala2.jpg

 

Baba:

"Wielu uważa, że religia i Bóg są jednym i tym samym. Religia jest jednak tylko drogą do Boga. Jest ona rodzajem koncepcji, która ma służyć osiągnięciu Boga. W dzisiejszych czasach Bóg jest ukrywany a promowanie religii jest na pierwszym planie. Wiele wyznań dąży do wyłącznej ważności. Ale Bóg jest ponad wszystkimi i jest jednocześnie we wszystkim. Bóg znajduje się w religiach, podczas gdy jest On poza jakąkolwiek religią. Jednocześnie jest On religią.


Każda religia jest równowartościowa i w rdzeniu wskazuje, o co chodzi w życiu człowieka, a są to: miłość i współczucie. W taki sposób można każdą religię nazwać religią miłości i współczucia. Żadna z religii nie jest zaklasyfikowana, jako wyższa lub niższa. Ja nie założyłem żadnej nowej religii. Akceptuję wszystkie religie - bez wyjątku - w ten sam sposób. Dlatego też nie krytykujemy żadnej religii, lecz oddajemy wszystkim religiom tą samą miłość i szacunek.

Nie musicie w imieniu religii prowadzić między sobą walki. Walczcie lepiej o to, aby osiągnąć jedność z Bogiem. Nie powinniśmy w imię religii zapominać, że jesteśmy ludźmi. Pomiędzy przemocą a Bogiem nie ma żadnego powiązania.
Jeżeli u Baby w ogóle można mówić o religii, to można ją najwyżej nazwać religią tolerancji, miłości i człowieczeństwa. Boskie inkarnacje nie przychodzą, aby tworzyć nowe religie. One przybyły, aby wskazać ludziom drogę do Boskości.


Boga można również osiągnąć, bez jakichkolwiek zewnętrznych form religii. Po prostu poprzez szczęśliwe, na Boga nastawione życie oraz rozwojowi trzech wartości: miłości, oddania, człowieczeństwa. Te trzy wartości są wystarczające do osiągnięcia Boga. Miłość do Boga z całego serca i oddanie są kluczem, którym osiągniecie Boga.


Aby być prawdziwym chrześcijaninem, człowiek nie musi przechodzić na chrześcijaństwo. Wystarczy, jeżeli się modli z całego serca do Chrystusa i naśladuje Jego przykład bezinteresowności. Jeśli tak robi, to nawet nie potrzebuje czytać Biblii czy chodzić do Kościoła, ponieważ ma on żywą, wewnętrzną relację z Jezusem Chrystusem.


Większość religii uczy, że Bóg może być osiągnięty jedynie poprzez ból i cierpienie. Ja mówię wam, że możecie pozostawić grzechy za sobą i szczęśliwi dotrzeć do Boga. Bez płaczu i zgrzytania zębami. Kto chce mieć płaczące i zgrzytające zębami dzieci? Bóg z pewnością nie.


Bądźcie szczęśliwi. Bądźcie po prostu dobrymi ludźmi! Nie starajcie się być tym czy owym. Bądźcie po prostu wami, tak jak Ja jestem po prostu Mną. Bądź po prostu sobą! Nie bądź chrześcijaninem, muzułmaninem, hindusem – bądź Ty! Bądź całkiem zwyczajnie tylko istotą ludzką.
Ty jesteś ty. Więcej nie musisz być. Nie musisz być ubrany w jakąś ramkę, która nosi imię jakiejkolwiek religii. Bądź po prostu tylko sobą. I bądź ludzki, pełen miłości, uprzejmy do wszystkich i każdego".