• 1Intro.PNG
  • 2Intro.PNG
  • bala1.jpg
  • bala2.jpg

 

Baba:

„Z pewnością tęsknota za Bogiem pojawi się kiedyś u każdego człowieka. Wtedy Bóg jest dla niego obecny i przyjmuje go z otwartymi ramionami. Czego się oczekuje to się otrzyma, jednak często nie od razu. Tolerancja, cierpliwość i wykorzystanie rozumu są do tego potrzebne! 

Musicie o Boga zabiegać, medytować, modlić się, wykonywać dobre czyny w Jego służbie, czytać Jego przesłania; tylko to doprowadzi was do sukcesu, do Boskiego celu. Waszym zadaniem jest czcić Boga i mu służyć. Z tą sama odpowiedzialnością i wysiłkiem, jaki wkładacie w waszą rodzinę i w waszą pracę, musicie się również starać o Boga, wtedy spadnie na was Boska łaska i Jego błogosławieństwo.

Jeżeli chcecie zbudować intensywny związek z Bogiem, powinniście wybrać Jego „numer”. Numerem tym jest Jego imię! Powtarzanie Jego imienia jest niezmiernie skutecznym spirytualnym ćwiczeniem: ono doprowadzi was w dużej mierze bliżej do Niego. Każde imię Boże, każda mantra jest samym Bogiem. Jeżeli Go recytujecie, to kierujecie się podobnie jak kolej, bezpośrednio do celu. Wybierzcie to imię, które wam najbardziej odpowiada i do którego czujecie największą miłość. Ja nie nalegam, aby wybierać Moje imię. Jakiekolwiek imię wybierzecie, tak czy tak osiągniecie Mój adres a ja przeleję na was Moje błogosławieństwo. Aby w sytuacjach kryzysowych, kiedy was dręczą ciężkie problemy i trudności, korzystać z ochrony imienia Bożego, wymagane jest wcześniej ciągłe ćwiczenie i staranie. Imię Boże działa wtedy jak tarcza ochronna. Jeżeli powtarzacie Boże imię parę godzin dziennie, przez kilka miesięcy, może się stać, że ono się samo w waszym sercu powtarza. Jeżeli tylko odłożycie waszą pracę lub wasze myśli się na chwilę zatrzymają, wzniesie się w was imię Boże i przypomni wam o Bogu.

Oczywiście możecie użyć jakiejkolwiek techniki, która wam odpowiada i się wam podoba. A jest ich wiele. Istotą sprawy jest, abyś koncentrował się na Bogu. To jest wyłącznym wewnętrznym celem wszystkich spirytualnych ćwiczeń.

Również bezinteresowna służba jest wspaniałą okazją, aby służyć Bogu. Faktem jest, że Bóg kocha najbardziej tych, którzy służą biednym i potrzebującym. Służba dla Boga ma najwyższą pozycję. Ona jest niezmierzona. Ona jest bezinteresowna. Ona jest jedyna w swoim rodzaju. Służenie bierze swój początek w czystym myśleniu. Ma ono na celu dobro wspólnoty, społeczeństwa, państwa, świata i wszechświata, jako całości.   Poprzez miłość, poświęcenie, służeniu bliskim i Bogu możemy najpewniej, najszybciej i najprościej osiągnąć Boga.

Rozpocznij dzień z Bogiem! Spędź dzień z Bogiem! Zakończ dzień z Bogiem! To jest najkrótsza, najszybsza i najpewniejsza droga do Boga.

Wszystkich, którzy do mnie przyjdą błogosławię szczęściem i powodzeniem we wszystkich aspektach. Jeżeli macie do Mnie całkowite zaufanie, to spełnię wam wasze światowe i spirytualne życzenia. Spełnię wam te życzenia, jeżeli jesteście pełni oddania dla Boga, abyście wyszli ze smutku i byli szczęśliwi. Bóg chce każdego z osobna widzieć szczęśliwym. Co ty sobie życzysz, to On pobłogosławi. Naturą Boga jest błogosławić, co jego wyznawcy u Niego uproszą. Ale większość z nich dąży tylko za rzeczami przemijającymi i życzą sobie od Boga wielu rzeczy, które je uzależniają jak męższczyzna, kobieta, dzieci, przyjaciele, majątek… Bóg ostrzega też swoich wyznawców i wyjaśnia im skutki, które ciągną za sobą życzenia i żądze. Jeżeli jednak oddany wyznawca obstaje przy spełnieniu życzenia i uważa, że jest ono dla niego dobre, to Bóg błogosławi mu też te życzenia, które prowadzą go w iluzję i uzależnienie.

Każde życzenie, każde wyobrażenie, każda chęć jest nowym nasieniem do następnych narodzin. Nawet pozytywne życzenia przyniosą wam nowonarodzenie. Powinniśmy sobie życzyć wyzwolenia a nie uzależnienia. Powinniśmy ciągle dążyć za tym permanentnym, za tym, co nie przemija. Tym jest BÓG.

BÓG jest SZCZĘŚCIEM a SZCZĘŚCIE jest BOGIEM.

Otwórz twoje serce i kochaj Boga, abyś poczuł, jak ty jesteś przez Boga kochany”.

 

"Bądźcie szczęśliwi,

sprawiajcie, aby inni byli szczęśliwi

i osiągnijcie Mnie szczęśliwi !”